Geachte leden en ouder(s)/verzorger(s) van jeugdclubleden,

Het bestuur van Sportvereniging Margriet nodigt u uit voor de Algemene Ledenvergadering opdinsdag 9 april 2019 om 20.00 uur in de kantine van Sport- en Turnhal Montferland, Luijnhorststraat 10b. Inloop vanaf 19.30 uur, waarbij het tevens mogelijk is om de financiële stukken in te zien.

Agendapunten:

 1. Opening
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Vaststellen notulen vorige ALV 16 mei 2018
 4. Terugblik op 2018 door de voorzitter
 5. Financieel verslag 2018
  1. Verslag van de kascommissie
  2. Verkiezing kascommissie
  3. Vaststellen van de jaarrekening van de vereniging
 6. Begroting 2019
  1. Toelichting
  2. Voorstel contributieverhoging per 1 september a.s met 2.5%
  3. Voorstel contributie voor 2e activiteit 25%
  4. Vaststellen begroting
 7. Bestuur:
  1. Bert heeft aangegeven om te willen stoppen met zijn functie als voorzitter.
  2. Bionda heeft aangegeven om te willen stoppen met haar functie als secretaris.
  3. Erna heeft aangegeven om te willen stoppen met haar functie als bestuurslid technische zaken.
  4. Dorien heeft aangegeven om te willen stoppen met haar ondersteunende werkzaamheden aan de penningmeester.

Alle bestuursleden hebben aangegeven hun functie netjes te willen afronden en overdragen aan hun opvolger. Zij zijn daarna eventueel beschikbaar als algemeen bestuurslid.

Het bestuur roept kandidaten op voor de bestuursfuncties van voorzitter, secretaris en bestuurslid technische zaken. Benoeming zal in een volgende ledenvergadering plaatsvinden. Het bestuur roept ook kandidaten op voor ondersteuning van de penningmeester.

 1. Huldiging jubilarissen
 2. Wat verder ter tafel komt
 3. Rondvraag en sluiting.

Met vriendelijke groet,

Bestuur SV Margriet

Wij nodigen ouders / verzorgers van jeugdclubleden ook van harte uit om de algemene ledenvergadering bij te wonen!

Ga terug

Schrijf je in voor een proefles!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wij gebruiken je gegevens alleen om jouw aanvraag in te willigen. Bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

Sportvereniging Margriet

is een gezellige en sportieve sportvereniging voor jong en oud! Binnen de vereniging kan iedereen zijn of haar sport beoefenen ongeacht leeftijd of niveau!

Hopelijk vindt u op deze site alle informatie die nodig is om een goed beeld te krijgen van onze vereniging. Mocht u toch nog ergens vragen over hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

Contact opnemen

Sportvereniging Margriet Didam
Luijnhorststraat 10B
6941 RC Didam

info@gymverenigingmargriet.nl