Beste sporters, ouders en verzorgers,

Graag nodigt het bestuur alle leden, leiding en ouders/verzorgers op maandag 20 juni 2022 om 20:00 uur uit voor de Algemene ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden in de kantine van het TSC Montferland aan de Luijnhorststraat 10B. Inloop is vanaf 19:45 uur. Tijdens deze vergadering kunt u inzicht krijgen in de financiële stukken. Graag ontvangen we een aanmelding via secretariaat@gymverenigingmargriet.nl.

Agendapunten:

 1. Opening 
 2. Ingekomen stukken en mededelingen 
 3. Vaststellen notulen 2021
 4. Terugblik 2021 
 5. Financieel verslag 2021
  1. Verslag kascommissie
  2. Verkiezing kascommissie
  3. Vaststellen van de jaarrekening
 6. Begroting 2022
  1. Toelichting
  2. Contributieverhoging
  3. Vaststellen begroting
 7. Bestuur
  1. Aftreden Bionda
  2. Toetreden Demi
  3. Statutenwijziging
  4. Vacatures
 8. Jubilarissen
 9. Wat verder ter tafel komt
 10. Rondvraag en afsluiting

We zien jullie graag op 20 juni!

Met vriendelijke groet,
Bert, Bionda, Chantal en Demi
Bestuur SV Margriet

Ga terug

Schrijf je in voor een proefles!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wij gebruiken je gegevens alleen om jouw aanvraag in te willigen. Bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

Sportvereniging Margriet

is een gezellige en sportieve sportvereniging voor jong en oud! Binnen de vereniging kan iedereen zijn of haar sport beoefenen ongeacht leeftijd of niveau!

Hopelijk vindt u op deze site alle informatie die nodig is om een goed beeld te krijgen van onze vereniging. Mocht u toch nog ergens vragen over hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

Contact opnemen

Sportvereniging Margriet Didam
Luijnhorststraat 10B
6941 RC Didam

info@gymverenigingmargriet.nl