p/a Meursweg 22
6942 GH DIDAM
K.v.K. 40119511
Bank Rabobank Didam
NL70 RABO 011.11.09.094
www.gymverenigingmargriet.nl

Aan:
de dames en heren:
Ereleden
Lid van de vereniging
Leden vanaf 16 jaar
Ouders/verzorgers van jeugdleden

Didam, 26 april 2018

Hierbij nodigen wij u uit tot het bijwonen van de

ALGEMENE LEDENVERGADERING

WOENSDAG 16 mei 2018 OM 20:00

IN DE DANSSTUDIO VAN  GYMVERENIGING MARGRIET, DIJKSESTRAAT 12 DIDAM

 

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen
 3. Notulen Algemene Ledenvergadering maart 2017
 4. Jaarverslag 2017 secretariaat  Inzage ter vergadering
 5. Jaarverslag 2017 technische commissie   Inzage ter vergadering
 6. Jaarverslag 2017 penningmeester en begroting 2018 Inzage ter vergadering
 7. Verslag Kascommissie Inzage ter vergadering
 8. Statuten / naamsverandering
 9. Bestuur
 10. Jubilarissen
 11. Rondvraag en Sluiting

 

Vanaf woensdag 16 mei 19:00 uur is er de mogelijkheid om  de jaarverslagen, notulen en statuten in te zien.

Belangrijke vragen voor de rondvraag ontvangen wij uiterlijke een week voor de vergadering via de mail secretariaat@gymvereningmargriet.nl

 

Namens het bestuur van  GV Margriet

Ga terug

Schrijf je in voor een proefles!

 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Wij gebruiken je gegevens alleen om jouw aanvraag in te willigen. Bekijk voor meer informatie onze privacyverklaring.

Sportvereniging Margriet

is een gezellige en sportieve sportvereniging voor jong en oud! Binnen de vereniging kan iedereen zijn of haar sport beoefenen ongeacht leeftijd of niveau!

Hopelijk vindt u op deze site alle informatie die nodig is om een goed beeld te krijgen van onze vereniging. Mocht u toch nog ergens vragen over hebben, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

Contact opnemen

Sportvereniging Margriet Didam
Luijnhorststraat 10B
6941 RC Didam

info@gymverenigingmargriet.nl